KAPICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w firmie KAPICA”


Celem projektu jest zwiększenie innowacji z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz rozwój w zakresie stosowania produktów i usług opartych na TIK. W wyniku realizacji projektu firma zwiększy dodatkowo zatrudnienie i stworzy nowe miejsca pracy.

Wdrożone rozwiązania wpłyną bezpośrednio na proces produkcji i sprzedaży produktów dzięki szybkości przetwarzania danych i łatwości w ich zarządzaniu. Wdrożone rozwiązania pozwolą na zwiększanie liczby klientów, podniesienie ich poziomu zadowolenia ze współpracy z firmą, a także ułatwią proces zarządzania firmą w wielu jej aspektach (zwiększenie możliwości rozwoju firmy a tym samym całego sektora MSP w regionie i kraju.

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 442 776,73 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 220 945,58 PLN