KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KAPICA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Strzelecka 7, 47-120 Zawadzkie (KRS: 0000536188, NIP: 7561976819, REGON: 360427691).
  2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: ido@kapica.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz przepisów prawa – art. 22 Kodeksu Pracy.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej umożliwiającej wysłanie e-maila.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody jednak nie dłużej niż 6 miesięcy lub do zakończenia procesu rekrutacji.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.